Home » Coronarichtlijnen » Richtlijnen voor coaches
 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in je elleboog.
 3. Probeer je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken.
 4. Ga enkel naar de sportclub voor geplande activiteiten.
 5. Ga thuis nog naar het toilet, voordat je naar de sportlocatie vertrekt. Probeer op die manier het aantal toiletbezoeken in openbare gebouwen tot een minimum te beperken.
 6. Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie.
 7. Neem je de auto, rij dan alleen of enkel met huisgenoten die zelf gaan sporten of die niet op de sportlocatie blijven.

 8. Was en desinfecteer je handen voor en na de sportbeoefening & na een eventueel toiletbezoek.

 9. Kom maximum 20 minuten op voorhand toe (zo heb je nog de tijd om nodige voorbereidingen te treffen alvorens de spelers toekomen: klaarzetten desinfecteergel, klaarleggen aanwezigheidslijst,…) en ga na de training direct naar huis. Waak er wel over dat alle spelers zeker naar huis zijn, dit blijft jouw verantwoordelijkheid. Ook het ontsmetten van het gedeelde trainingsmateriaal is jouw verantwoordelijkheid, spelers mogen hier niet aan helpen.
 10. Registreer alle spelers die aanwezig zijn op je training. Na de training (de dag zelf nog) stuur je deze registratie steeds door naar info@torhoutlions.be. Het registreren van aanwezigheden is van belang i.k.v. contact tracing.
 11. Weet steeds op voorhand wie naar je training zal komen. Dit is nog belangrijker dan anders.

 12. Volg altijd de aanwijzingen van de club. Check op voorhand onze communicatiekanalen (website, Facebookpagina).
 13. Geen handshakes, high fives, zoenen, schouderklopjes of hugs.

 14. Bereid je training goed voor en maak ze corona-proof.

 15. Zorg dat de training klaar staat als de sporters het veld op komen zodat je meteen kunt beginnen.

 16. Zorg voor een goede verluchting in de sporthal. Het openzetten van de deuren is bovendien ook wenselijk om te vermijden dat iedereen de deurklink moet vastnemen…

 17. Maak vooraf de (gedrag)regels duidelijk.

 18. Help de sporters, ouders en collega-trainers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.

 19. Neem op elk ogenblik van je aanwezigheid op de sportlocatie een voorbeeldfunctie aan

 20. Toeschouwers worden niet toegelaten, ook geen ouders op training.

 21. De trainingen dienen met vaste groepen gehouden te worden, de samenstelling van deze groepen mag niet wijzigen. (De gezamenlijke trainingen van meerdere jeugdploegen laten we hierdoor voorlopig niet doorgaan).

 22. Gedurende de ganse training draag je als trainer een mondmasker. Pas na het verlaten van het sportgebouw mag je je mondmasker terug afzetten.

 23. Enkel de coach komt in de sportberging waar het materiaal ligt. Spelers komen niet in de berging. Al het sportmateriaal (ballen, kegels…) worden door de trainer op de juiste plaats teruggelegd nadat al het materiaal ontsmet werd.

 24. In de sporthal zijn er soms 2 ploegen aan het trainen, tussen de ploegen mag er geen contact voorzien worden, ook niet tussen de verschillende trainers. Je kan van op veilige afstand goeiedag zeggen naar elkaar, maar komt niet samen voor een babbel.

 25. Dient er een speler binnen je team getest te worden, verwittig dan onmiddellijk onze club via info@zedelgemlions.be
 26. Test er een speler positief binnen je ploeg dan verwittig je onmiddellijk de club via info@zedelgemlions.be en telefoneer je ook direct naar de corona-coördinator via 0472/75 77 48