Home » Coronarichtlijnen » Clubmaatregelen
 1. We houden de toegang tot kleedkamers, douches en andere ruimtes gesloten.
 2. We hebben een corona-coördinator Ricardo Naeyaert aangesteld die alle maatregelen op onze club stuurt en bewaakt. De instructies die door de coördinator gegeven wordt, dienen steeds opgevolgd te worden.
 3. De leden die de regels niet naleven, zullen we vriendelijk maar kordaat aanspreken. Indien leden meermaals de regels overtreden zullen we een officiële verwittiging sturen, bij blijvende overtredingen van de regels zal een lid voorlopig de trainingen niet meer kunnen volgen.
 4. We maken afspraken met Sint-Rembert Torhout om de trainingen op een gecontroleerde manier te kunnen opstarten.
 5. We maken een actieplan om extra voorzorgen te nemen voor risicogroepen ten aanzien van COVID 19.
 6. We maken verschillende richtlijnen en gedragscodes op voor trainers, sporters, ouders…
 7. Alle leden kregen een eigen drinkfles van onze club.
 8. We zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk contact gemaakt moet worden met gemeenschappelijke oppervlakken zoals bv.: deurklinken. We de deuren open waar mogelijk. De oppervlakken die toch aangeraakt moeten worden, ontsmetten we regelmatig.
 9. We hangen visuals uit in de sportaccommodatie en communiceren dit ook met onze leden via nieuwsbrief, website en Facebookpagina.
 10. We voorzien desinfecterende gel, reinigingsdoekjes en papieren doekjes
 11. EHBO-materiaal blijven ten alle tijde beschikbaar
 12. Alle coaches krijgen een coronapakket ter beschikking
 13. We voorzien voor alle coaches standaard registratieformulieren die direct na de training, de dag zelf nog, doorgestuurd moeten worden naar info@torhoutlions.be (na 14 dagen vernietigen we deze formulieren in het kader van het ministerieel besluit omtrent contact tracing) 
 14. We zullen de temperatuur meten van iedere deelnemer aan de trainingen. Leden die een verhoogde lichaamstemperatuur hebben, zullen we verzoeken om terug huiswaarts te keren en de training niet bij te wonen.